pis logo

 

 

w sprawie
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw

 

 

 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego Niemienice gm. Krasnystaw
zaopatrującego miejscowości Niemienice, Rońsko i Zażółkiew, że:


WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...