w sprawie
pis logo
PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Niemienice gm. Krasnystaw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego Niemienice gm. Krasnystaw, że:

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...