powiatkrasnystw logo

W związku ze wzrostem zakażeń SARS CoV - 2 i realnym zagrożeniem nadejścia kolejnej – czwartej fali pandemii COVID-19 w dniu 7 września 2021r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Burmistrza Miasta i Wójtów Gmin  z terenu powiatu krasnostawskiego.

 

   Zebrani zapoznali się z informacjami przedstawionymi przez dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie oraz dyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie, które dotyczyły podejmowanych działań przeciwepidemicznych w związku z wystąpieniem wzrostu zakażeń oraz świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i zwalczania COVID-19.

   Uczestnicy spotkania zaapelowali do mieszkańców naszego powiatu o podjęcie środków ostrożności, w szczególności przestrzegania zasad - Dystans, Dezynfekcja i Maseczki, jako podstawowego elementu walki z pandemią.

   Jednocześnie zebrani zaapelowali o skorzystanie z możliwości ochrony przeciwko COVID-19, jaką daje szczepionka.

   Dwa kluczowe elementy: DDM i szczepienia stanowią podstawę by opanować rozprzestrzenianie się koronawirusa, zmniejszyć skalę czwartej fali pandemii i wrócić do normalnego życia i znowu w pełni się nim cieszyć.

 

Przewodniczący Zespołu Zarządzania Kryzysowego

(-) Andrzej Leńczuk