Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Krynica, gm. Krasnystaw, że

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI