o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie młyna zbożowego

do przemiału ziarna pszenicy i żyta wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego na działce Nr ewid. 1588, obręb ewidencyjny Wincentów, jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw.

Czytaj więcej ...