Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie wydał Decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw.

DECYZJA