warning 838655 640

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,

iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Krynica,


jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzitem od 01.07.2021 r. od godziny 17:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości
  • Bzite,
  • Józefów,
  • Krynica,
  • Czarnoziem,
  • Krupe (Popówka).
Godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z poszczególnymi sołtysami.