o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego - studni S-l z utworów górnokredowych umożliwiającego pobór wody powyżej 10 m3/h, na działce nr 300/3, obręb ewid. Zakręcie Kolonia dla nawadniania upraw polowych i gospodarowanie wodą ...

Czytaj więcej ...