ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego