W związku z trwającym stanem epidemii decyzją Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik – Wójta Gminy Krasnystaw zostały wydłużone godziny pracy naszego Urzędu.

 

Od 30 listopada będzie on otwarty od 7:00 do 18:30,
z 30 - minutową przerwą od 12:30 do 13:00.

 

Oznacza to, że interesanci będą mogli załatwić swoje sprawy również w godzinach popołudniowych (do 18:30). Na innych zasadach będzie pracował Urząd Stanu Cywilnego, do którego zapraszamy w godzinach od 8:00 do 14:00.

   Ponadto ponownie zostanie uruchomiona kasa Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie
(07:15 – 15:00 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz 8:00 – 15:45 – wtorek).

   Pomimo tych zmian informujemy, że nadal dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Krasnystaw oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie będzie ograniczony. W związku z tym prosimy stosować się do następujących zaleceń:

  1. wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu;
  2. kontakt z pracownikami UG i GOPS - preferowany telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, poprzez ePUAP;
  3. wizyty osobiste w siedzibie UG i GOPS - tylko drzwiami głównymi, winny być składane jedynie w przypadkach niecierpiących zwłoki po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny;
  4. korespondencja zwrotna nie będzie wydawana w siedzibie UG i GOPS, ale będzie każdorazowo przesyłana adresatowi na podany przez niego adres korespondencyjny;
  5. dyżury Wójta Gminy Krasnystaw odbywające się we wtorki zostają odwołane;
  6. skargi, wnioski i interwencje Wójt Gminy Krasnystaw przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP

Dodatkowo należy pamiętać, że w trakcie obsługi w pomieszczeniu może przebywać wyłącznie 1 interesant.