Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, poświęcenie i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą. Niech wysiłek włożony w kształcenie młodego pokolenia Polaków przyniesie Wam satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

   Życzymy Wam również zdrowia, pogody ducha, zadowolenia z wykonywanej pracy, pomyślności w realizacji celów oraz dalszych sukcesów w pracy zawodowej.


Przewodniczący Rady Gminy                                                     Wójt Gminy Krasnystaw
     Krzysztof Golec                                                                Edyta Gajowiak-Powroźnik

 


rose