Wójt Gminy Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, OSP Krynica, KGW Krynica, Rada Sołecka Krynica zapraszają dnia 27 września 2002r. o godzinie 14.00 na Uroczystość upamiętnienia Franciszka Żuka - Patrona WDK Krynica

Procedura bezpieczeństwa
podczas organizacji
imprez kulturalnych i rozrywkowych

Oświadczenie o stanie zdrowia
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19 oraz polityka informacyjna