Fundusz skladkowy ubezpieczenia rolnikow

Miło nam poinformować, że jednostki OSP Sienica Nadolna oraz OSP Bzite dzięki staraniom i zaangażowaniu pozyskały dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności”.


   Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Nadolnej otrzyma dofinansowanie w wysokości 9 800,00 zł., które przeznaczy na wymianę starej metalowej bramy garażowej dwuskrzydłowej na nowoczesną bramę podnoszoną.
Dzięki tej inwestycji wzrośnie poziom zabezpieczenia sprzętu przed zniszczeniem, włamaniem i kradzieżą.

   Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem otrzyma dofinansowanie na kwotę 9 800,00 zł, którą przeznaczy na zakup syreny alarmowej oraz systemu selektywnego alarmowania.
Wdrożenie nowoczesnego systemu powiadamiania usprawni działanie jednostki, ułatwi prace druhów oraz zwiększy gotowość bojową jednostki i bezpieczeństwo mieszkańców.