droga

Jest zielone światło dla przebudowy drogi w miejscowości Krupe. Umowa z wykonawcą robót jest już podpisana, prace mają być wykonane w ciągu kilku miesięcy, a większość pieniędzy na ten cel Gmina Krasnystaw pozyskała z budżetu państwa.

   Zgodnie z umową o przyznaniu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, którą wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik podpisała z wojewodą lubelskim, z budżetu państwa gmina otrzyma pieniądze na pokrycie 60 procent kosztów inwestycji, a te wyniosą prawie 1,5 miliona złotych.

   Pieniądze te mają być wykorzystane na przebudowę odcinka we wsi Krupe o długości prawie 900 metrów, łączącego drogę wojewódzką 812 Krasnystaw - Chełm z trasą gminną. Trzeba częściowo poszerzyć jezdnię do 5 metrów, wykonać odwodnienie i zjazdy, utwardzić pobocza i położyć nową, asfaltową nawierzchnię.

   Ponadto na wysokości miejscowej szkoły zostanie wybudowany chodnik o szerokości 2 metrów. Nowy odcinek drogi w miejscowości Krupe ma być gotowy do końca lipca.