old man gd6fab2517 640

REGULAMIN
I GMINNEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO
„Szlakiem ciekawych miejsc Gminy Krasnystaw”

pod Patronatem Wójta Gminy Krasnystaw Edyty Gajowiak Powroźnik

 1. Organizatorzy : Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej i Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Malego „Rodzinne Gniazdo”.
 2. Data rajdu: 25 czerwiec 2023 r.
 3. Miejsce i przebieg rajdu: Turystyczny przejazd samochodowy rozgrywany będzie na terenie Gminy Krasnystaw a długość trasy wynosi 30 km. Spotkanie załóg rajdowych odbędzie się na Placu Kościoła Parafialnego p/w Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie o godz. 12.45.Start na trasę Rajdu godz. 13.00.
 4. Cel imprezy: ukazanie piękna krajobrazu Gminy Krasnystaw. Popularyzacja turystyki samochodowej, poznanie piękna przyrody, zabytków Gminy Krasnystaw, integracja entuzjastów aktywnego wypoczynku.
 5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rajdu:
  • Pilot:
  • Sędzia:
 6. Zasady rozgrywania Rajdu.
  1. Załogę biorącą udział w rajdzie stanowią kierowca, pilot w osobie sołtysa oraz dwie osoby z każdej wsi ;
  2. do udziału w Rajdzie będą dopuszczone tylko sprawne samochody z ważnym badaniem technicznym i ubezpieczeniem komunikacyjnym;
  3. start będzie się odbywał w kolejności numerów startowych;
  4. rajd składa się z 7 etapów (punktów) do odwiedzenia;
  5. każda załoga otrzyma w kopercie w chwili wyruszenia na trasę; mapę, opis trasy oraz zadanie do wykonania;
  6. na mecie załoga przekazuje sędziemu wykonane zadanie (rozwiązanie krzyżówki)
 7. Impreza odbywa się w normalnym ruchu drogowym. Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, zasad bezpiecznej i kulturalnej jazdy. Odpowiadają oni osobiście za ich przekraczanie.
 8. Uwagi końcowe.
  1. Zgłoszenie się załogi do udziału w Rajdzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko kierowcy oraz imiona i nazwiska załogi, pesel i adres zamieszkania.
  2. Dane osobowe uczestników rajdu będą wykorzystane tylko do celów związanych z organizacją rajdu. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na wszelkiego rodzaju relacjach z rajdu.
 9. 9.Obowiązki uczestników rajdu:
  1. Skład załogi (kierowca, pilot w osobie sołtysa i dwie osoby z każdej wsi) oraz pojazd do udziału w rajdzie zgłasza sołectwo do dnia 15 czerwca 2023 r.
  2. Załoga odpowiada za dokumenty rajdowe i wykonane zadania.
  3. Kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym, odpowiadają osobiście za ich przekraczanie.
  4. Załoga zobowiązana jest do przygotowania krótkiej informacji o swojej wsi, którą przedstawi podczas integracyjnego spotkania na mecie rajdu.

Kierownictwo Rajdu