herbugk m

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  KRASNYSTAW

PROJEKTU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASNYSTAW, ORAZ PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W ZMIAN PLANU