herbugk mmKrasnystaw, dnia 19.05.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.5.2023

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLVIII uroczystą sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 maja 2023 r. na godz.13:00.

Uroczystość odbędzie się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15 D (Osiedle Cukrowni).

Porządek obrad XLVIII sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Powitanie zaproszonych gości.
  3. Przedstawienie sylwetek osób odznaczonych.
  4. Wręczenie odznaczeń.
  5. Wystąpienia zaproszonych gości.
  6.  Zamknięcie obrad uroczystej sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec