herbugk mm

Wójt  Gminy  Krasnystaw
ogłasza drugi  przetarg pisemny nieograniczony

na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisanej w poniższej tabeli: