przyjaciel przyrody

    Piętnasta edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej pod hasłem "Jestem przyjacielem przyrody", z udziałem przedszkolaków i uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych z gminy Krasnystaw, zbliża się do finału.

    Organizatorzy ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym właśnie ogłosili wyniki, a na podsumowanie zapraszają laureatów w drugiej połowie kwietnia. Oceniając tegoroczne zmagania małych plastyków jurorzy zwrócili uwagę, że poziom artystyczny konkursowych propozycji z roku na rok jest coraz wyższy. - Tym razem z sześciu placówek otrzymaliśmy 82 propozycje, czyli o ponad 20 więcej niż w poprzedniej edycji. W każdej z czterech kategorii wiekowych jurorzy przyznali po trzy nagrody i po jednym wyróżnieniu - podsumowuje dyrektor SP w Małochwieju Dużym Andrzej Jasionowski.

    W najmłodszej grupie autorów w wieku przedszkolnym laureatami zostali - Gabriela Antoniak z Gminnego Przedszkola w Siennicy Nadolnej, Leon Lis z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym i Antonina Żuk z Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie. Na wyróżnienie zasłużył Piotr Świszcz z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Małochwieju Dużym.

    Spośród prac zgłoszonych przez pierwszoklasistów, jurorom najbardziej spodobały się propozycje, które zgłosili - Maria Ejsmont ze Szkoły Podstawowej w Jaślikowie, Dominik Janowczyk z SP w Małochwieju Dużym i Marlena Kuchta ze Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej. Wyróżnienie odbierze Lilianna Dobosz z SP w Jaślikowie.

    Wśród uczniów drugich klas na liście laureatów znaleźli się - Milena Babicz z Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem, Lily Zagdańska z SP w Siennicy Nadolnej i Martyna Wójtowicz z SP w Jaślikowie. Wyróżnienie trafi do Leny Frańczuk z ZPiSP w Krupem.

    W kategorii plastyków z klas trzecich jurorzy przyznali nagrody dla Oliwiera Szarka z SP w Małochwieju Dużym, Dominika Jędrzejewskiego z ZPiSP w Krupem i Karola Korzeniowskiego z SP w Jaślikowie. Wyróżnienie przypadło Lenie Rudnik z Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie.

    Obradom jury przewodniczyła wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, która jest patronem konkursu, a w ocenie prac towarzyszyły jej Monika Krysiak z Nadleśnictwa Krasnystaw i Katarzyna Żebrowska z Koła Gospodyń Wiejskich "Sami Swoi" Zastawie Kolonia i Łany.

   Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 21 kwietnia w sali gimnastycznej SP w Małochwieju Dużym.