herbugk m
Krasnystaw, dnia 24.02.2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw 
RG.0002.2.2023

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 3 marca 2023 r. na godz. 9:30.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Krasnystaw:

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Krasnystaw.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta między sesjami.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  2. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku,
  4. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele dowozu dzieci niepełnosprawnych w Gminie Krasnystaw,
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krupe gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krupe gmina Krasnystaw, stanowiącej własność gminy,
  7. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji projektu pn. Rewitalizacja zespołu zamkowego w Krupem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  8. w sprawie przystąpienia Gminy Krasnystaw do realizacji projektu pn. Rewitalizacja Wieży Ariańskiej w miejscowości Krynica - etap II w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  9. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białka,
  10. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bzite,
  11. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarnoziem,
  12. w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaślików,
  13. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów,
  14. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kasjan,
  15. w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krupe,
  16. w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krupiec,
  17. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krynica,
  18. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Latyczów,
  19. w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemienice,
  20. sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemienice Kolonia,
  21. w sprawie zmiany uchwały Nr V/38/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małochwiej Duży,
  22. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Małochwiej Mały,
  23. w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów Krupski,
  24. w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rońsko,
  25. w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siennica Nadolna,
  26. w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla,
  27. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stężyca Nadwieprzańska,
  28. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stężyca Łęczyńska,
  29. w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stężyca Kolonia,
  30. w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widniówka,
  31. w sprawie zmiany uchwały Nr V/48/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wincentów,
  32. w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakręcie,
  33. w sprawie zmiany uchwały Nr V/50/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zastawie Kolonia,
  34. w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/2007 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zażółkiew.
 8. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok.
 9. Wolne wnioski i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Krasnystaw.
 10. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Krasnystaw.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Golec