Gmina Krasnystaw ogłasza, iż od dnia 20 lutego 2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" 

 

Zarządzenie nr 23/2023 
Wójta Gminy Krasnystaw 
z dnia 20 lutego 2023
 


w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego " Ciepłe mieszkanie" na terenie Gminy Krasnystaw

 

Zał. 1 - regulamin naboru:

      zał. 1 - lista sprawdzająca

        zał.2 - wzór wniosku o dofinansowanie


Zał. 2 - projekt umowy:

        zał.1 - oświadczenie współwłaściciela

        zał. 2 - oświadczenie współmałżonka


Zał. 3 - wzór wniosku o płatność:

        zał. 1 - zestawienie dokumentów

        zał. 2 - protokół odbioru prac wykonawcy


Zał. 4 - ogłoszenie o naborze: 


        zał. 1 - rodzaje kosztów kwalifikowanych