dz u

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRASNYMSTAWIE
z dnia 5 stycznia 2023 r.


zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego