w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3134L Siennica Nadolna – Siennica Królewska Mała od km 0+000 do km 5+510”.

Czytaj więcej ...