inspekcja wet

Informuję, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie organizuje w swojej siedzibie (Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 60 a) spotkania szkoleniowe dla rolników.

W bieżącym roku odbędzie się 12 szkoleń. Wszystkie rozpoczną się o godz. 13:00. Informacja o poruszanych zagadnieniach i terminy szkoleń poniżej.