wegiel

Informujemy, iż od dnia 9 stycznia 2023 r. mieszkańcy Gminy Krasnystaw zainteresowani kupnem węgla, mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Cena za 1 tonę sortymentu wynosi 1.950,00 zł.

   Wnioski można składać za pomocą platformy ePUAP, pocztą lub osobiście w Urzędzie Gminy Krasnystaw ul. Konopnickiej 4 (Biuro Obsługi Interesantów) w godzinach pracy urzędu.

   W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

   Wzór wniosku dostępny jest w załączniku (pod informacją) lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Krasnystaw (Biuro Obsługi Interesantów).

Wnioski przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2023 r. (włącznie).

   Po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz dokonaniu wpłaty w terminie i na rachunek wskazany we wniosku mieszkaniec dostanie fakturę VAT wydaną przez Gminę Krasnystaw, na podstawie której uprawniony zostanie do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie Gminy Krasnystaw.

Informujemy, iż dostawcą węgla dla Gminy Krasnystaw jest
LW BOGDANKA.


Gmina Krasnystaw nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022 r., powiększa limit na rok 2023.