Dwa przetargi były potrzebne do wyłonienia firmy, która wybuduje drogę do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej w gminie Krasnystaw. Umowa z wykonawcą właśnie została podpisana.

     Na inwestycję o wartości prawie 3 milionów złotych gmina wyda nieco ponad 100 tysięcy, a reszta będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.- Pierwszy przetarg z 4-miesięcznym terminem na wykonanie robót ogłosiliśmy jeszcze w wakacje, ale wpłynęły tylko dwie oferty z cenami przekraczającymi kwotę, którą zaplanowaliśmy na to zadanie o prawie pół miliona złotych. W drugim postępowaniu wydłużyliśmy termin na realizację inwestycji do 10 miesięcy i otrzymaliśmy siedem propozycji. Wybraliśmy najtańszą, która i tak była wyższa od planowanej kwoty, ale rada gminy zgodziła się zwiększyć pulę środków na to zadanie o 120 tysięcy złotych, dzięki czemu przetarg został rozstrzygnięty - wyjaśnia gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

    Ostatecznie nowa droga do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej będzie kosztować prawie 2 miliony 980 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną wykorzystane na budowę prawie 1 kilometra trasy o szerokości 6 metrów z kanałem technologicznym na potrzeby m.in. linii światłowodowej, chodnikiem, odwodnieniem, przepustami i zjazdami. Nowa droga będzie oświetlona, a oprócz tego powstanie prawie 300 metrów sieci wodociągowej.

    Realizacja tej inwestycji ma ułatwić potencjalnym inwestorom lokowanie swoich biznesów w rejonie Siennicy Nadolnej, Wincentowa i Krupca. Gmina Krasnystaw ma tutaj ponad 5 hektarów ziemi, którą już wystawiła na sprzedaż z ceną wywoławczą przekraczającą 1,5 miliona złotych. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą się o to starać do 5 grudnia. Po tym terminie samorząd będzie mógł sprzedać działki w trybie przetargowym.

umowa