zawiadamiam, że na wniosek Pana Marcina Suchety, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie projektowanej drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne dla odcinka realizacyjnego nr 2: węzeł „Łopiennik" (bez węzła) - węzeł „Krasnystaw Północ" (bez węzła) na terenie gmin: Łopiennik Górny i Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo lubelskie.

Czytaj więcej ...