herbugk mm

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu

Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2022 roku.

   Program na rok 2022 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator - Stowarzyszenia.Zapraszamy do wskazania propozycji realizacji zadań przez Państwa w 2023 roku. W celu składania propozycji proponujemy wykorzystanie załączonego formularza.

   Formularz wniosku można składać w Biurze Obsługi Interesantów, parter budynku.

   Na podstawie zgłoszonych propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom.

  Na wypełniony wniosek czekamy do dnia 2 września 2022 r.