Odpady Komunalne

odpady 2018

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wzór)


UCHWAŁA NR XVII/136/2020
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XV/123/2020
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XV/122/2020
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała nr VI/39/2019 
Rady Gminy Krasnystaw 
z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr IV/26/2019
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 stycznia 2019 r
.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasnystaw