Odpady Komunalne

odpady 2018

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw lipiec-grudzień 2021 r.

 

Informujemy, że w dniach od 11 maja do 28 maja oraz od 1 lipca do 22 lipca 2021 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

calenderwywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw styczeń-czerwiec 2021 r.

 

Informujemy, że od dnia 21 lipca do 27 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

BĘDĄ ODBIERANE 
Zużyte opony: 
- z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków inwalidzkich 
( z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych)