Odpady Komunalne

odpady 2018

hg

Na terenie Gminy Krasnystaw został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów komunalnych.

Czytaj więcej ...

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw w 2022 roku

Informujemy, że w dniach od 11 maja do 28 maja oraz od 1 lipca do 22 lipca 2021 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

Informujemy, że od dnia 21 lipca do 27 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

BĘDĄ ODBIERANE 
Zużyte opony: 
- z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków inwalidzkich 
( z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych)