Odpady Komunalne

odpady 2018

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw w 2022 roku

Informujemy, że w dniach od 11 maja do 28 maja oraz od 1 lipca do 22 lipca 2021 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

Informujemy, że od dnia 21 lipca do 27 sierpnia 2020 r. na terenie Gminy Krasnystaw zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów problemowych.

BĘDĄ ODBIERANE 
Zużyte opony: 
- z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków inwalidzkich 
( z wyłączeniem opon rolniczych i ciężarowych)

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(wzór)


UCHWAŁA NR XVII/136/2020
RADY GMINY KRASNYSTAW
z dnia 9 czerwca 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała Nr XV/123/2020
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XV/122/2020
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości


Uchwała nr VI/39/2019 
Rady Gminy Krasnystaw 
z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała nr IV/26/2019
Rady Gminy Krasnystaw
z dnia 18 stycznia 2019 r
.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty