Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw” w 2018 r. – szt. 29

Wykonano dzięki współfinansowaniu:

wfosigwlublin


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie