ZAKAZ  SPALENIA ODPADÓW -  DLA DOBRA NAS  WSZYSTKICH !!!


W związku z częstą praktyką spalania odpadów w domowych piecach, przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż jest to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska metoda „zagospodarowania odpadów”.
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji do atmosfery silnie trujących substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Są przyczyną różnych groźnych chorób np. astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.


Spalając śmieci zatruwamy najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię, a także niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co może prowadzić do zaczadzenia oraz może być przyczyną pożaru budynku.

PAMIĘTAJ !!!

  • Domowy piec nie jest przystosowany do spalania odpadów
  • Obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów poza spalarniami
  • Przepisy prawa określają czego nie wolno spalać w domowych piecach, są to : plastikowe butelki, zużyte opony, opakowania z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
  • Spalanie odpadów poza spalarniami jest wykroczeniem, za które grożą sankcje karne nawet do 5 000 zł


W trosce o zdrowie wszystkich apelujemy, aby w piecach domowych nie spalać odpadów, co przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia nas wszystkich.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy w trosce o zdrowie i środowisko nie spalają śmieci w piecach domowych.