senior plus logo

Gmina Krasnystaw w związku z zawartą umową przystąpiła do realizacji zadania pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 15D, 22-302 Siennica Nadolna”, w ramach środków otrzymanych z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023.


Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 106 469,00 zł
Całkowita wartość zadania 133 086,25 zł

    W wyniku realizacji zadania powstanie miejsce spotkań dla seniorów tj. osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które będzie spełniało wiele funkcji, w zależności od potrzeb przez nich zgłaszanych. Celem działalności Klubu „Senior+” będzie inicjowanie współpracy i łączenie inicjatyw lokalnych, prowadzące do skutecznej aktywizacji seniorów poprzez włączenie ich w życie społeczności lokalnej.

    Uzyskanie dofinansowania z dotacji pozwoli na zaadaptowanie i dostosowanie pomieszczeń do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także da możliwość korzystania z oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, opiekuńczej i rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb osób starszych.

   Klub „Senior+” będzie dysponował 15 miejscami i przyniesie osobom starszym możliwość aktywnego spędzania czasu, podzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami życiowymi oraz wiedzą.

 

senior2