logoprwlue

Zakończono realizację projektu pt.
„Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw”

Zakończyła się realizacja projektu pn.”Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II/Działania 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy.
Projekt obejmował:1. Zorganizowanie dwóch imprez „Święto Chleba” w 2014 roku oraz „Jarmark Podzamcze” w 2015 roku. Imprezy posłużyły właściwej prezentacji zasobów Gminy Krasnystaw. Odwiedziło je łącznie ok. 5500 osób,

2. Wykonanie „witaczy” przy drogach krajowych i wojewódzkich na granicy gminy,

3. Zakupione zostały dwa namioty promocyjne o wym. 4x4 m i jeden o wym. 12x6 m, mównica z nagłośnieniem, dwa roll-upy, monitor LED oraz materiały promocyjne (torby, filiżanki, parasole, latarki, podkładki pod myszkę, metalowe breloki do kluczy, komplety piśmienne, pendrive, długopisy oraz kalendarze książkowe i ścienne na 2015 rok) opatrzone logotypami RPO WL na lata 2007-2013,

4. Opracowanie Strategii Promocji Gospodarczej Gminy,

5. Wydanie folderu i opracowanie filmu promującego Gminę Krasnystaw – 10 min,

6. Wydanie multimedialnych płyt promocyjnych z nagraniami Kapeli Folkowej „Styrta” i Kapeli Ludowej „Cukrowniacy”,

7. Wykonanie serwisu internetowego z aktualną bazą terenów inwestycyjnych w Gminie Krasnystaw w celu pozyskania potencjalnych inwestorów.

Całkowita wartość Projektu wynosi 214 398,26 zł.
Kwota dofinansowania wynosi 182 238,52 zł., co stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 165 581,91 zł., co stanowi 90,86% kwoty dofinansowania. Dofinansowanie w formie dotacji celowej 16 656,61 zł., co stanowi 9,14 % kwoty dofinansowania. Wkład własny w kwocie 32 159,74 zł., co stanowi 15% wydatków kwalifikowanych.

Celami projektu są:
- stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych oraz
atrakcji turystycznych Gminy Krasnystaw,
- dotarcie z ofertą promocyjną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych
inwestowaniem na terenie Lubelszczyzny oraz zwiedzaniem tego terenu, w tym Gminy
Krasnystaw,
- wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, m.in. w branży usług turystycznych
i biznesowych,
- budowanie tożsamości lokalnej oraz integracja środowiska biznesowego na rzecz rozwoju
zrównoważonego.