logoprwlue

W dniu 18 czerwca 2014r. Gmina Krasnystaw podpisała z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę nr 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-015/13 o dofinansowanie Projektu: „Program promocji gospodarczej Gminy Krasnystaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.


Realizacja projektu rozpoczęła się 30.06.2014r. i potrwa do 19.06.2015r. Całkowita wartość projektu wynosi 428 037,02 zł., natomiast kwota dofinansowania wynosi 363 831,46 zł.(co stanowi 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych), w tym:
- dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie - 330 577,26 zł., co stanowi 90,86 %
kwoty dofinansowania,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej - 33 254,20 zł., co stanowi 9,14 % kwoty
dofinansowania,
- wkład własny Gminy Krasnystaw – 64 205,56 zł., co stanowi 15% wydatków
kwalifikowanych.

Celem ogólnym projektu zrównoważony rozwój oraz efektywna promocja gospodarcza Gminy Krasnystaw.

Celami szczegółowymi projektu są:
- stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych oraz
atrakcji turystycznych Gminy Krasnystaw,
- dotarcie z ofertą promocyjną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych
inwestowaniem na terenie Lubelszczyzny oraz zwiedzaniem tego terenu, w tym Gminy
Krasnystaw,
- wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, m.in. w branży usług turystycznych
i biznesowych,
- budowanie tożsamości lokalnej oraz integracja środowiska biznesowego na rzecz rozwoju
zrównoważonego.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Gminy Krasnystaw i promocji naszego regionu.

Dane kontaktowe:
1.Punkt Informacyjny
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
UMWL w Lublinie
tel.: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 0-81 44-16-750
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rpo.lubelskie.pl

2. Punkt Informacyjny
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
tel.:0-81 46-23-831, 0-81 46-23-812
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.lawp.lubelskie.pl

Przydatne linki:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.ecb.int/ecb/html/index.pl.html
http://www.mrr.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.htm