Wiadomości

pgeInformuję, że w dniach 07-13.12 br., będą prowadzone prace modernizacyjne, w linii SN zasilającej miejscowości:

Czarnoziem, Krupe, Ostrów Krupski.

strategia
Realizując art. 5a ust 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. z 2021r. poz. 1057) oraz uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnystaw (Dz. U. Woj. Lub. z 2021 r. poz. 2559) Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza
konsultacje projektu „Strategia terytorialna 2022-2030+”

 

herbugk mmKrasnystaw, dnia 01.12.2021 r

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw .
RG.0002.9.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) zwołuję XXXI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2021 r. na godz.10.00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.