Stowarzyszenia

herbugk mm


OGŁOSZENIE


W sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

herbugk mm

    Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok.

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krasnystaw
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Ankieta Projekt

herbugk mm

Wójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu

Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok.

Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2022 roku.