Pomoc Ukrainie

oirpW celu zapewnienia jak najszerszej możliwości dostępu do udzielania informacji prawnych osobom przekraczającym granicę w związku z wojną w Ukrainie, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie uprzejmie informuje, że radcowie prawni Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie zapewniają nieodpłatną pomoc prawną osobom uciekającym z Ukrainy, w związku z wojną w Ukrainie, jak również ich osobom bliskim przebywającym w kraju.

czytaj więcej...

ukraina m

Wszystkie osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy (po uzgodnieniu z gminą lub powiatem) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w gospodarstwach agroturystycznych proszone są o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Krasnystaw (parter, pokój Nr 14) załączonego kwestionariusza osobowego uchodźcy.


Natomiast osoby prywatne, które nie prowadzą ww. działalności, a przyjęły uchodźców w swoich domach na dłuższy pobyt proszone są również o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Krasnystaw (parter, pok. Nr 14). Istnieje możliwość ich wsparcia poprzez przekazanie pomocy rzeczowej (żywność, środki czystości i higieny osobistej). 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

pl    ua

Informujemy, że do potwierdzenia legalności pobytu na terenie naszego kraju wystarczy paszport lub inny dokument potwierdzający przekroczenie granicy po wybuchu wojny tj. od 24 lutego 2022 r.

Jest to podstawa do korzystania ze świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy.

Nie ma zatem potrzeby zgłaszania się do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

    

inf dla uchodzcow

inf rodz z ukrainy