XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                       Krasnystaw, dnia  05.11.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.10.2019                        

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  19 listopada  2019 r.  na  godz. 10:00.
     Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Czytaj więcej...

Festiwal „ Smaki Jesieni”

DSC 3231

Stowarzyszenie LGD Krasnystaw Plus wraz z Gminą Żółkiewka i Stowarzyszeniem Ziemi Olchowieckiej po raz dziewiąty zorganizowało dnia 25 października 2019 roku w Poperczynie Festiwal „ Smaki Jesieni”.
W tym roku Gminę Krasnystaw reprezentowały Panie z KGW w Zażółkwi wraz z przewodniczącą Grażyną Atras oraz Sekretarz Gminy Krasnystaw Krzysztof Gałan i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej Dorota Rybczyńska .

Czytaj więcej...

Informacja KPPSP w Krasnymstawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym jednocześnie następuje znaczny wzrost zagrozenia pożarowego w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, administracyjnych, handlowych, gospodarczych, magazynowych i innych. Spowodowane jest to eksploatacją, różnego rodzaju urządzeń grzewczych, niekiedy w złym stanie technicznym, jak również niedrożnością przewodów kominowych ...

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu z dnia 24.10.2019r. wyraził stanowisko, że realizacja inwestycji przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11.09.2013r., znak: WOOŚ.4203.1.2013.LP. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim".

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Gminy Krasnystaw na Ukrainie

DSC 0616

W dniach 23-25 października 2019 r. delegacja z Gminy Krasnystaw na czele z Panią Wójt Edytą Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Krzysztofem Golcem w ramach projektu pn.”Liderzy zmian na rzecz rozwoju społeczności” udała się z rewizytą do Gminy Zimno w Rejonie Włodzimierskim na Ukrainie.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

DEN 2019 04  14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie to było wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań.

   W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Mirosław Berbeć, Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Anna Rapa.

Czytaj więcej...

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Nr 1/2019
z dnia 14 października 2019r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym


Komunikat Nr 2/2019
z dnia 14 października 2019r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 

Komunikat
Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u