Wieniec z Latyczowa zajął III miejsce na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu

 

DSC 2582

Wieniec wykonany przez panie z KGW w Latyczowie zajął trzecie miejsce w kategorii wieńców tradycyjnych na Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w niedzielę 8 września w Radawcu. Jego kształt odzwierciedla koronę żniwną i symbolizuje dary Matki Ziemi.

Czytaj więcej...

Droga i most w Stężycy Nadwieprzańskiej z dofinansowaniem

 

tablica m

W dniu 6 września 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

   Łączny koszt realizacji zadania wynosi 1 740 683,93 zł., natomiast otrzymana kwota dofinansowania wynosi 870 341,00 zł., co stanowi 50% kosztów inwestycji.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca opłaty retencyjnej

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zaś obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej został nałożony na Wójta.

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 27
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 września 2019 r.


uchylające rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego.

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Działając na podstawie art. 119 ust 1, art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

wiosenna Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Informuję, że w dniach od 20 do 25 września 2019 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 " skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019-2020 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Czytaj więcej...

XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                               Krasnystaw, dnia 19.08.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2019 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 27 sierpnia 2019 r. na godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw na Dożynkach Powiatowych

Image00018

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r. w Krasnymstawie odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminę Krasnystaw podczas uroczystości reprezentowali: Wójt Gminy Edyta Gajowiak-Powroźnik, Radni Gminy w osobach Anita Sokół, Krzysztof Golec, Marian Bartyka, Jerzy Pastuszak, Andrzej Szostak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Rybczyńska, grupa wieńcowa KGW i strażacy z Latyczowa.
Uroczystość rozpoczęła msza św. dziękczynna w intencji rolników w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Po mszy barwny korowód przeszedł ulicami miasta na plac dożynkowy przy Szkole Rolniczej.

Czytaj więcej...

Powiatowa Rada Przedsiębiorczości

W dniu 26 czerwca 2019 r. została powołana Powiatowa Rada Przedsiębiorczości działająca przy Staroście Krasnostawskim. Rada jest organem pomocniczym, a jej misja to wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego. Do zadań Powiatowej Rady Przedsiębiorczości należeć będzie m. in.: zbudowanie inkubatora przedsiębiorczości, stworzenie specjalnej strefy przemysłowej z uwzględnieniem planów zagospodarowania terenu, powstanie targowiska miejskiego. Ponadto Rada jako organ opiniujący będzie wnioskować, co można poprawić na terenie z każdej z gmin i jakie obrać kierunki rozwoju. Zajmie się również diagnozą barier w rozwoju przedsiębiorczości oraz promowaniem dobrych praktyk.
Członkowie Rady odebrali akty nominacyjne z rąk starosty Pana Andrzeja Leńczuka.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u