Młodzież zapobiega pożarom

mzp 03

W dniu 07.03.2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem  „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs ten odbywa się corocznie w 5 etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Czytaj więcej...

Koncert z okazji Dnia Kobiet

czwartek, 7 marca 2019

„Kobieta w połowie jest małą prawdą,
w połowie małym kłamstwem,
a w całości wielką niewiadomą”

DSC 1590W dniu 5 marca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet pt.”…Dla Kobiet”. Dyrektor GCK Dorota Rybczyńska powitała licznie zgromadzone panie z terenu gminy oraz zaproszonych gości. Następnie życzenia z okazji Dnia Kobiet złożyli Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krasnystaw Mirosław Berbeć.

Czytaj więcej...

„Festiwal Pączka i Faworka”

czwartek, 7 marca 2019

DSC 1558W dniu 28 lutego 2019 roku w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się po raz siódmy „Festiwal Pączka i Faworka”.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw Plus” we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej.
Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonała pani Dorota Sawa Prezes LGD „Krasnystaw Plus” oraz pani Edyta Gajowiak – Powroźnik Wójt Gminy Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Wspieraj lokalnie

pit

 

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo"

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie "OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo". Szkolenie odbędzie się 21 marca 2019 r. w Lubelskim ODR, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola. Szkolenie skierowane jest do rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR. Rejestracja na szkolenie telefoniczna pod numerami: 660 730 891, 694 407 372 oraz 668 390 685.

Czytaj więcej...

Nowe władze w sołectwach Gminy Krasnystaw

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
W KADENCJI 2019 - 2023

Poniżej przedstawiamy władze w poszczególnych sołectwach Gminy Krasnystaw, które zostały wybrane w trakcie zebrań wiejskich zorganizowanych w okresie od 28 stycznia do 19 lutego 2019 r.
Niestety w Widniówce nie wybrano sołtysa ani rady sołeckiej. W związku z powyższym konieczne będzie kolejne zebranie, które najprawdopodobniej zostanie zwołane na początku kwietnia br.

Czytaj więcej...

Decyzja o przydatności wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody pobranej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej Nr WZ/28/02/19 z dnia 22.02.2019 r., przeprowadzonych przez Laboratorium PGK Sp. z o.o., ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

produkowanej przez Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw

 

Decyzja

Uczniowie „Trójki” na XII Ogólnopolskim Turnieju Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 1-2 marca 2019 r. w Jesionowie i Przelewicach (woj. zachodniopomorskie) odbyła się I i II runda XII  Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w kategorii młodszej i starszej szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

VI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                                Krasnystaw, dnia 04.03.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2019 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję VI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 12 marca 2019 r. na godz. 10:30. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.
Porządek VI sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u