Widniówka ma Sołtysa!

Na zwołanym po raz drugi zebraniu wiejskim, w dniu 30 kwietnia br. udało się w końcu wybrać Sołtysa wsi Widniówka. Mieszkańcy tego sołectwa powierzyli to zaszczytne stanowisko Jakubowi Kalmanowi.

Ten 20 – latek jest najmłodszym sołtysem w Gminie Krasnystaw.

Czytaj więcej...

Nabór do Publicznego Żłobka w Stężycy Kolonii

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie ogłasza nabór wniosków do Publicznego Żłobka w Stężycy Kolonii. Wniosek do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły.

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Zagrożenie pożarowe w budynkach mieszkalnych występują najczęściej w-wyniku; Zapalenia się sadzy w przewodach dymowych: nadmierne nagromadzenie się sadzy w przewodzie dymowym, moż8 doprowadzić do jej zapalenia się, co z reguły powoduje uszkodzenie komina.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u