XII edycja Powiatowego Konkursu recytatorskiego o Grudniowy Laur

W dniu 12 grudnia 2018 r.  w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej  odbyła się kolejna XII edycja  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o Grudniowy Laur „…serce oddałam wioskom”. W konkursie uczestniczyli recytatorzy z różnych miejscowości Powiatu Krasnostawskiego. Wykonawcy prezentowali  po dwa utwory twórców pochodzących z naszego regionu.

Czytaj więcej...

Transmisja obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw


Transmisja obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw (część II)

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

DNIA 14 GRUDNIA  2018 ROKU W SIEDZIBIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SIENNICY NADOLNEJ
( OSIEDLE CUKROWNI )
O GODZ. 10.00   
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE

NOWEJ USTAWY  O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH

Czytaj więcej...

VIII Obrady Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków

2Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej zamieniło się w środę 5 grudnia w... salę sejmową. Tego dnia w placówce odbyły się ósme obrady Optymistycznego Sejmu Przedszkolaków, poświęcone ustawie o Młodym Polaku. W przeciwieństwie do "dorosłego" sejmu nie było jednak wystąpień partyjnych, ani utarczek słownych, zamiast tego były konstruktywne propozycje do ustawy.

Czytaj więcej...

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Gminie Krasnystaw

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” już  za nami.

Czytaj więcej...

Informacja o szkoleniach chemizacyjnych

lodr-logoW związku z licznymi pytaniami rolników, którym w 2019 roku kończy się ważność uprawnień do wykonywania zabiegów ochrony roślin, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie informuje.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u