Transmisja obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw


Transmisja obrad III sesji Rady Gminy Krasnystaw (część II)

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

DNIA 14 GRUDNIA  2018 ROKU W SIEDZIBIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SIENNICY NADOLNEJ
( OSIEDLE CUKROWNI )
O GODZ. 10.00   
ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DOTYCZĄCE

NOWEJ USTAWY  O KOŁACH GOSPODYŃ WIEJSKICH

Czytaj więcej...

„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” w Gminie Krasnystaw

Zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018” już  za nami.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania,

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali montażowej na działce nr 678/2 w miejscowości Krupiec"

Czytaj więcej...

III sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

herbugkPrzewodniczący                                                           Krasnystaw, dnia 04.12.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2018

                                              Zawiadomienie


Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję III sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 11 grudnia 2018 r. na godz. 11:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Transmisja obrad II sesji Rady Gminy Krasnystaw

 

Transmisja obrad II sesji Rady Gminy Krasnystaw

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u