Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

BANER 600x400 2Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

Lekcja WOS-u w Urzędzie Gminy

IMG 5221W dniu 16 października, w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie do Urzędu Gminy w Krasnymstawie zawitali uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej wraz z nauczycielką Beatą Wrońską.
Celem wizyty w Urzędzie było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie spełnia gmina.
Wizytę rozpoczęli w gabinecie Wójta Wojciecha Kowalczyka, który mówił o swoich zadaniach jako urzędnika administracji lokalnej i zakresie obowiązków.

Czytaj więcej...

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

   Dnia 12 października w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie odbyły się Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli  nauczyciele uczący w szkołach i przedszkolach z terenu gminy.

Czytaj więcej...

Piknik Kulturalno-Naukowy

Dnia 15 października w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej odbył się Piknik Kulturalno - Naukowy zorganizowany przez Wójta Gminy Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej przy współpracy Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej...

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 388 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek złożony przez Gminę Krasnystaw, ul. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego mostu na rzece Wieprz w km 189+400 wraz z ubezpieczeniem brzegów rzeki położonego w m. Stężyca Nadwieprzańska, 22-300 Krasnystaw.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u