Informacja

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2020 r.


Informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 658).

Są pieniądze na sprzęt do zdalnego nauczania

   Wszystkie szkoły w gminie Krasnystaw skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Decyzja o przyznaniu pieniędzy przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa już zapadła, a samorząd będzie mógł wydać na ten cel do 60 tysięcy złotych. Wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik szacuje, że powinno to wystarczyć na zakup 17 laptopów z oprogramowaniem. - Taki jest wniosek z rozeznania cenowego, które nie czekając na decyzję o przyznaniu środków, już przeprowadziliśmy.

Czytaj więcej...

Skrócenie czasu pracy Urzędu

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronowirusa (Covid-19) na terenie naszego kraju zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krasnystaw w dniach od 6 kwietnia do 10 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Krasnystaw będzie czynny w następujących godzinach:

  • 6, 8, 9 i 10 kwietnia 2020 r. od 7:00 do 13:00,
  • 7 kwietnia 2020 r. od 8:00 do 13:00.

Ograniczony dostęp

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS – CoV-2 Wójt Gminy Krasnystaw przedłużył okres, w którym stosowane są ograniczenia dostępu do Urzędu Gminy Krasnystaw (UG) i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS).
Zgodnie z podpisanym Zarządzeniem do 10 kwietnia 2020 r. wydłużono okres, w którym interesanci obu ww. instytucji muszą liczyć się z następującymi ograniczeniami:

Czytaj więcej...

ARiMR – Kontakt

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR
i jej pracowników ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami.

Czytaj więcej...

Informacja

Informacja
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem epidemii informujemy, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych
(lub osób przez nie upoważnionych) przyjmowanie są do 10 kwietnia 2020 r. (do godz. 15:00) w następujący sposób:

Czytaj więcej...

Informacja Wojewody

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 marca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

Zarządzenie Wójta

Zarządzenie Nr 16/2020
Wójta Gminy Krasnystaw
Z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Krasnystaw oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw
o rozszerzeniu sposobu składania ofert w otwartym naborze na dwóch Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u