KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

wiosenna Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Informuję, że w dniach od 20 do 25 września 2019 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 " skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019-2020 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych - branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych - z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Czytaj więcej...

Gmina Krasnystaw na Dożynkach Powiatowych

Image00018

W niedzielę, 25 sierpnia 2019 r. w Krasnymstawie odbyły się Dożynki Powiatowe. Gminę Krasnystaw podczas uroczystości reprezentowali: Wójt Gminy Edyta Gajowiak-Powroźnik, Radni Gminy w osobach Anita Sokół, Krzysztof Golec, Marian Bartyka, Jerzy Pastuszak, Andrzej Szostak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Rybczyńska, grupa wieńcowa KGW i strażacy z Latyczowa.
Uroczystość rozpoczęła msza św. dziękczynna w intencji rolników w kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Po mszy barwny korowód przeszedł ulicami miasta na plac dożynkowy przy Szkole Rolniczej.

Czytaj więcej...

Transmisja obrad XI sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad XI sesji Rady Gminy Krasnystaw

XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                               Krasnystaw, dnia 19.08.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.8.2019 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 27 sierpnia 2019 r. na godz. 10:00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

"Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”

Zapraszamy na wyjazd studyjny w ramach operacji
pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”


Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” wraz z partnerami Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Krajna Złotowska”, Lokalną Grupą Działania ,,Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza do udziału w operacji pn.: ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”.
Cel operacji: ,,Wzmocnienie współpracy w obszarze działań Lokalnych Grup Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie innowacyjnej platformy współpracy-partnerstwa w zakresie sieciowania Marki Lokalnej”. Wyjazd Studyjny Wizyta partnerska na obszar LGD ,,Partnerstwo Ducha Gór” woj. dolnośląskie 08 – 10 września 2019 r.

czytaj więcej ...

Powiatowa Rada Przedsiębiorczości

W dniu 26 czerwca 2019 r. została powołana Powiatowa Rada Przedsiębiorczości działająca przy Staroście Krasnostawskim. Rada jest organem pomocniczym, a jej misja to wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego. Do zadań Powiatowej Rady Przedsiębiorczości należeć będzie m. in.: zbudowanie inkubatora przedsiębiorczości, stworzenie specjalnej strefy przemysłowej z uwzględnieniem planów zagospodarowania terenu, powstanie targowiska miejskiego. Ponadto Rada jako organ opiniujący będzie wnioskować, co można poprawić na terenie z każdej z gmin i jakie obrać kierunki rozwoju. Zajmie się również diagnozą barier w rozwoju przedsiębiorczości oraz promowaniem dobrych praktyk.
Członkowie Rady odebrali akty nominacyjne z rąk starosty Pana Andrzeja Leńczuka.

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego

Rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. uchylające rozporządzenia Nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i chełmskiego

czytaj więcej ...

Zmiany w ustawie o funduszach promocji

Nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych oraz zmiana regulacji dotyczących Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych – 1 sierpnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1318) nakłada od 1 sierpnia 2019 r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej ...

Projekt EIT FOOD - TEST FARMS

Jednym z programów wsparcia dla startupów jest projekt Test Farms, który umożliwia wynalazcom przetestowanie swojego rozwiązania z rolnikiem, instytutem badawczym lub uniwersytetem i zaprezentowanie swojej innowacyjnej usługi potencjalnym klientom przy wsparciu EIT Food podczas tzw. Dnia Testowego. Przedsiębiorcy mogą uzyskać granty do 5 000 EUR do wykorzystania do końca listopada 2019 roku.

Czytaj więcej...

informacja

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy Krasnystaw  informuje,  że IUNG w Puławach  ogłosił aktualny stan zagrożenia  suszą, stwierdzając na podstawie raportowania od 01.06.2019r. do 31.07.2019r. wystąpienie suszy  rolniczej na terenie  gminy Krasnystaw w uprawach:

• zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych - kategoria gleby I (gleby bardzo podatne na suszę),
• zbóż jarych, zbóż ozimych. kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, truskawki oraz roślin strączkowych – kategoria gleby II (gleby podatne na suszę),
• kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych oraz roślin strączkowych - kategoria gleby IIII (gleby średnio podatne na suszę)

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u