Komunikat w sprawie wpisów zdublowanych

Szanowni Państwo informujemy, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło akcję informacyjną skierowaną do przedsiębiorców, którzy posiadają więcej niż jeden aktywny lub zawieszony wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do przedsiębiorców tych wysyłana jest korespondencja elektroniczna mail oraz tradycyjna na adresy wskazane we wpisach.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KRASNYSTAW


Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Krasnystaw w 2019 r. proszone są o zgłoszenie tego faktu (deklarowanej powierzchni uprawy)

Czytaj więcej...

Finał Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”

23 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się uroczysty finał kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Organizatorem kampanii ogólnopolskiej jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Patronat honorowy nad kampanią objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Sportu i Turystyki.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Gmina Krasnystaw ogłasza wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2018, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz statystyczną liczbę dzieci i uczniów w tych placówkach wg. SIO na dzień 30 września 2018 r. pomniejszoną o statystyczna liczbę dzieci i uczniów niepełnosprawnych 

... czytaj więcej

Nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP

osp2518_października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

SW--logotyp-podstawowy--sRGB--transparentDyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie przedłuża termin składania dokumentów w rozpoczętym 8 października 2018 r. postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego

 

... czytaj więcej

Zaproszennie na XXXV sesję Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                          Krasnystaw, dnia 24.10.2018 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.7.2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Krasnystaw na dzień 30 października 2018 r. na godz. 10:30 Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Noc Poetów w Niemienicach

W dniu 13.10.2018 r. Wiejski Dom Kultury w Niemienicach gościł poetów, uczestników Nocy Poetów imprezy zainicjowanej przez nieżyjącego już animatora, moderatora kultury, propagatora twórczości Stanisława Bojarczuka - Mariusza Kargula.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u