Zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Starosta Krasnostawski, działając na podstawie art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że dla obrębów ewidencyjnych: 0004 - Jaślików, 0024 -Zastawie Kolonia położonych w jednostce ewidencyjnej 060605 2 - Krasnystaw, zostaną przeprowadzone prace geodezyjne mające na celu „dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnystaw

zawiadamia się, o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. przez Wójta Gminy Krasnystaw postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec".

Czytaj więcej...

Dożynki wiejskie w Wincentowie

DSC 6821W dniu 15 sierpnia 2017r. w Wincentowie  odbyły się uroczystości dożynkowe, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy wsi i sąsiednich miejscowości.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łopiennik Górny

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw od km 15+868 do km 17+717.

Czytaj więcej...

XXV sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                    Krasnystaw, dnia 14.08.2017 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.4.2017


Uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu XXV sesji VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u