ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj więcej...

Sołtysi z gminy Krasnystaw na Kongresie Sołtysów w Lublinie

W sobotę 9 grudnia 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbył się Lubelski Kongres Sołtysów. Wydarzenie organizowane po raz czwarty przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego cieszyło się dużym zainteresowaniem sołtysów.

Czytaj więcej...

XI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego o „Grudniowy Laur”

W dniu 14 grudnia 2017 w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się kolejna  XI edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  o „Grudniowy Laur”.  W konkursie uczestniczyli recytatorzy  z różnych miejscowości Powiatu Krasnostawskiego.

Czytaj więcej...

15-lecie kapeli folkowej Styrta

W sobotę 9 grudnia 2017 r.  przy licznie zgromadzonej publiczności w sali Gminnego  Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia kapeli folkowej Styrta.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                            Krasnystaw, dnia 08.12.2017 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.7.2017

Uprzejmie zapraszam na XXVIII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Krasnystaw

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnystaw” oraz prognozy i strategicznej oceny oddziaływnia na środowisko do w/w zmian studium.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u