Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z art.388 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm) zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Białka" Białka 11/11 22-300 Krasnystaw, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków typu Bioekol - Hybryda 450

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji załadunku ze stanowiskiem ładownia kontenerów na platformach kolejowych wraz z przenośnikiem taśmowym łączącym istniejący budynek oraz konieczną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej numer 209/26 w miejscowości Siennica Nadolna, Gmina Krasnystaw"

Czytaj więcej...

Informacja

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017r. poz. 1295 z późn. zm.) informujemy, że na terenie gminy Krasnystaw działają następujące koła łowieckie:

Czytaj więcej...

Służba przygotowawcza 2018

W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej na 2018 rok, informujemy o możliwości składania wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie przez osoby zainteresowane odbyciem czynnej służby wojskowej.

Czytaj więcej...

Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika

Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz gminy z terenu województwa lubelskiego wymienione w załączniku do Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/883 z dnia 18 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Grant dla stowarzyszenia

   Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

Czytaj więcej...

Informacja

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacja stacji ekstrakcji soku - zakup i montaż ekstraktora wieżowego"

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Krasnystaw dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy Krasnystaw z wnioskiem o oszacowanie szkód.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u