W Małochwieju Małym realizują projekty z myślą o wsi i dla wsi!


... Wsi spokojna , wsi wesoła –jubileusz stulecia wsi Małochwiej Mały” to jeden z trzech projektów realizowanych w 2017 r. przez Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” Projekt  dofinansowany jest ze środków Programu Inicjatyw Obywatelskich Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje  FIO 2.  Kwota dofinansowania wynosi  4964 zł.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Łopiennik Górny

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2120L Pełczyn - Krasnystaw od km 15+868 do km 17+717

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2017 r . na wniosek inwestora tj. Krajowej Spółki Cukrowej S.A w Toruniu Oddział „ Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej 22-302 Siennica Nadolna została wydana decyzja nr AB.6740. 265 .2017 . zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę magazynu do składowania cukru (kategoria obiektu XVIII) - na działce nr ewid. 209/26 w miejscowości Siennica Nadolna gmina Krasnystaw

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę”

foto 2Gmina Krasnystaw uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu pt.: „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę”.
Okres realizacji projektu : 01.08.2017 r.- 31.07.2019 r. Wartość projektu : ok.570 000,00 zł

Umowę podpisano 10 lipca 2017 r.

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Gminy Krasnystaw na Ukrainie

   W dniach 15-16 lipca 2017 r. 16-osobowa delegacja z Gminy Krasnystaw z Przewodniczącym Rady Gminy Mirosławem Berbeciem, Zastępcą Wójta Tomaszem Barczukiem, Sekretarz Gminy Edytą Gajowiak-Powroźnik udała się z wizytą do miejscowości Smidyn na Ukrainie, z którą w 2017 r. nawiązała współpracę.

Czytaj więcej...

Sposób na Sukces

DSC 5576Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie rozstrzygnięty - mamy już III swojego laureata!
W dniu 04 lipca 2017r. w Warszawie w Pałacu Belweder odbyła się uroczystość finałowa podsumowująca XVII edycję konkursu „ Sposób na sukces”.

Rada Programowa wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu, były to najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich. 

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2014
Download Joomla Templates
stat4u stat4u