Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo

Rozpoczynamy rekrutację do operacji
pn. ,,Marka Lokalna Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich”
forma realizacji operacji:
Wyjazd studyjny - Wizyta partnerska na obszar Stowarzyszenia LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem”
w dniach 09-11 października 2019 roku.

Czytaj więcej...

 

XII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.9.2019                      

 Krasnystaw, dnia  17.09.2019 r.

     

   Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  26 września  2019 r.  na  godz. 9:00.

Czytaj więcej...

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.

Przypominamy

że jutro tj. 18 września br. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Krasnystaw (sala nr 203) odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.

Informacja dotycząca opłaty retencyjnej

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zaś obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji terenowej został nałożony na Wójta.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o ogłoszonych naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego
przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

w dniach: 27 sierpnia do 24 września 2019r. nabory na przedsięwzięcia:

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE NR 27 WOJEWODY LUBELSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 27
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 4 września 2019 r.


uchylające rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego.

Wieniec z Latyczowa zajął III miejsce na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu

 

DSC 2582

Wieniec wykonany przez panie z KGW w Latyczowie zajął trzecie miejsce w kategorii wieńców tradycyjnych na Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w niedzielę 8 września w Radawcu. Jego kształt odzwierciedla koronę żniwną i symbolizuje dary Matki Ziemi.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Działając na podstawie art. 119 ust 1, art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

Czytaj więcej...

Droga i most w Stężycy Nadwieprzańskiej z dofinansowaniem

 

tablica m

W dniu 6 września 2019 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z przebudową mostu na rzece Wieprz w Stężycy Nadwieprzańskiej” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

   Łączny koszt realizacji zadania wynosi 1 740 683,93 zł., natomiast otrzymana kwota dofinansowania wynosi 870 341,00 zł., co stanowi 50% kosztów inwestycji.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u