Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...

 

Akcja honorowego oddawania krwi

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W WAKACYJNEJ WOJEWÓDZKIEJ AKCJI
HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
W DNIU 22.08.2018 R., W GODZ. 8.30 – 14.00
W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM UL. SPOKOJNA 4

czytaj całość ...

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw Plus” informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że dnia 30.08.2018r. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krasnymstawie ul. Pilsudskiego 60A o godz. 13 00 odbedzie sie szkolenie rolnikow dotyczqce kwalifikacji osob uprawnionych do uboju na potrzeby wlasne. W zwiqzku z tym, prosz? o zglaszanie list rolnikow zainteresowanych udzialem w w/w szkoleniu do dnia 24.08.2018r. do tut. inspektoratu. Istnieje mozliwosc zglaszania sie osob chetnych bezposrednio w PIW Krasnystaw.

czytaj wiecej ...

XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                          
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.4.2018    
            


    Uprzejmie zapraszam na XXXII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  26 lipca  2018 r. o godz. 10:30  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w związku ze wznowieniem zawieszonego procesu inwestycyjnego i procedury oddziaływania na środowisko dla Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, blok nr 3 i 4 strona ukraińska przekazała zaktualizowaną dokumentację oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Czytaj więcej...

„Wiem kim jestem wiem kim zostanę podsumowanie I etapu realizacji projektu

30.06.2018 roku zakończono I etap realizacji projektu „Wiem kim jestem, wiem kim zostanę” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.EFS Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia ogólnego i rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół z terenu Gminy Krasnystaw poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla 220 uczniów  oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych u 4 nauczycieli informatyki.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u