Stęsknieni za książkami

booksBiblioteki w gminie Krasnystaw wznowiły działalność. Wypożyczać i oddawać książki można zarówno w głównej bibliotece w Siennicy Nadolnej, jak i jej filii w Niemienicach, a w piątek 15 maja dołączy do nich kolejna filia - w Krupem.

Czytaj więcej...

Pomoc dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Krasnystaw podjęła stosowne uchwały, które mają złagodzić negatywne skutki wprowadzonych obostrzeń dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krasnystaw.

1. Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami tego podatku.

2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Czytaj więcej...

Komunikat

insp wet

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

herbugkKonsultacje społeczne
„Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027
z perspektywą do roku 2030”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn.”Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw
w sprawie ww. dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Zgodnie z art. 1 ld ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) Starosta Krasnostawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4. 22-300 Krasnystaw w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035 L i Nr 126036L w miejscowości Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni".

Czytaj więcej...

Lepsze drogi z pierwszego funduszu sołeckiego

drogaGmina Krasnystaw rozpoczęła utwardzanie dróg lokalnych, zgłoszonych do remontów przez mieszkańców, za pieniądze z funduszu sołeckiego. Pierwsze prace zostały wykonane w tym tygodniu w Stężycy Łęczyńskiej i Stężycy Nadwieprzańskiej oraz w Zakręciu. Mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą korzystać z pieniędzy wyodrębnionych w budżecie na fundusz sołecki po raz pierwszy. - Na zebraniach wiejskich, na których zapadały decyzje o rozdysponowaniu pieniędzy sugerowałam, by wykorzystać je na inicjatywy, przynoszące wymierne efekty dla lokalnych społeczności.

Czytaj więcej...

Przedszkola będą znowu otwarte

  Gmina Krasnystaw otwiera w poniedziałek 11 maja część placówek przedszkolnych. Przygotowane do wznowienia działalności są wszystkie, ale w większości przypadków opiekunowie nie są zainteresowani skorzystaniem z tej propozycji.- Mamy deklaracje rodziców dziewięciorga dzieci z przedszkola w Zespole nr 3 w Krasnymstawie oraz czwórki z punktu przedszkolnego i sześciorga maluchów ze żłobka przy Szkole Podstawowej w Jaślikowie. To właśnie te placówki wznawiają działalność w najbliższy poniedziałek - zapowiada wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Czytaj więcej...

Informacja

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 maja 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Czytaj więcej...

Urząd częściowo otwarty

herbugk

Zgodnie z zarządzeniem Pani Edyty Gajowiak – Powroźnik – Wójta Gminy, od 4 maja Urząd Gminy Krasnystaw jest częściowo otwarty. 

Na potrzeby obsługi mieszkańców przygotowano trzy pokoje na parterze budynku. W Biurze Obsługi Interesantów można załatwić m.in. sprawy z zakresu działalności gospodarczej, uzyskać zaświadczenia o stanie majątkowym czy pobrać druki wpłat podatków. Otwarty jest również pokój Nr 1, w którym tradycyjnie rozpatrywane są sprawy związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi czy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego.

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że otrzymał informację dotyczącą wycofania druków przez ARiMR dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich podpisywanych jednocześnie przez sprzedającego i kupującego. Oznacza to, że każda z osób nabywająca lub sprzedająca zwierzę gospodarskie będzie musiała sama dokonać przedmiotowego zgłoszenia.
ARiMR poinformowała, że druki dwupodpisowe dla świń będą obowiązywały do końca 2020 r., a dla bydła, owiec i kóz do połowy 2021r.

Życzenia - Dzień Strażaka

zosp
Z okazji Dnia Strażaka składam najserdeczniejsze życzenia członkom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krasnystaw.

Dziękuję za poświęcenie i ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz profesjonalizm podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Życzę wiele satysfakcji z wykonywanej działalności społecznej, bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji a także szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

                                                                        Wójt Gminy Krasnystaw

/-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

XVI sesja Rady Gminy Krasnystaw

Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 30 kwietnia, radni zmienili regulamin utrzymania czystości i porządku, dostosowując jego zapisy do znowelizowanej "ustawy śmieciowej". Zmiany dotyczą m.in. częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej.  Zamiast dwóch razy w miesiącu takie odpady będą odbierane raz na tydzień.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u