Dzień Patrona w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie

W dniu 30 maja w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie obchodzono Dzień Patrona. Ks. Stanisław Konarski był wielkim myślicielem, patriotą i człowiekiem, który dążył do naprawy oświaty i dbał o wychowanie młodych ludzi.

Czytaj więcej...

Laureatka konkursu Lubelskiego Kuratora Oświaty

24 maja Anna Olech, uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, uczestniczyła w uroczystej Gali Podsumowania Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Jubileusz 5-lecia działalności Żeńskiej Grupy Teatralnej z Bzitego

26 maja 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Bzitem odbył się Jubileusz 5- lecia działalności artystycznej Żeńskiej Grupy Teatralnej.  Spotkanie rozpoczęło się II aktem przedstawienia „ Mąż zmarł, ale już mu lepiej”.  

Czytaj więcej...

Seminarium ,,Rękodzieło i Produkty Lokalne Sposobem na Biznes”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Krasnystaw PLUS” w partnerstwie z Gminą Fajsławice, Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice

w ramach operacji pt. ,,Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Czytaj więcej...

Jak załatwić sprawę w USC nie wychodząc z domu?

e-usługa dla obywateli

Urząd Stanu Cywilnego Gminy Krasnystaw przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Czytaj więcej...

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

DSC 3855„Kardynał Stefan Wyszyński- Wielki Polak, Patriota i Człowiek” – te oto słowa stały się mottem Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Krupem. Placówka już od 13 lat z dumą nosi imię tego wybitnego i niezłomnego Polaka.

Szkoła obchodziła w tym roku Święto Patrona dnia 28 maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Zygmunta Klicha w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krupem, odprawioną z okazji Dnia Patrona oraz 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"

czytaj wiecej ...

FESTYN ,,DOBRE BO NASZE”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS w partnerstwie z Gminą Fajsławice, Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice

ZAPRASZA NA FESTYN ,,DOBRE BO NASZE”

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT NR 1/2018

z dnia 24 maja 2018r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych, w których organizowany jest wypoczynek letni  o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących do wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u