Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

asfPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w dniu 19. 08. 2018r. na terenie powiatu krasnostawskiego, w gminie Krasnystaw, w miejscowości Siennica Nadolna zostało stwierdzone pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń. W związku z powyższym na części terenów gmin Krasnystaw, Izbica, Kraśniczyn, Łopiennik Górny i Siennica Różana zostaną wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia w związku ze zwalczaniem tej jednostki chorobowej.

Czytaj więcej...

XXXIII sesja VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

    Krasnystaw, dnia  20.08.2018 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.5.2018    
            


    Uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Krasnystaw, która odbędzie się  29 sierpnia  2018 r. o godz. 10:30  w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Krasnystaw  pokój Nr 203 ( II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa - Pan Leszek Szeniak, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii energetycznej pod dnem rzeki Żółkiewki, nr dz. 516/2 obręb ewidencyjny Krakowskie Przemieście w Krasnymstawie...

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

asfPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że od 27.08.2018r. do 14.09.2018r. będzie trwał nabór wniosków na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo utrzymujące trzodę chlewną.

Czytaj więcej...

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

 

asf

ROZPORZĄDZENIE NR 29
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów chełmskiego i krasnostawskie

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 22 sierpnia 2018r. na wniosek inwestora tj. Krajowej Spółki Cukrowej S. A w Toruniu, 87-100 Toruń ul. Kraszewskiego 40 Oddział Cukrownia „ Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej 15, 22-302 Siennica Nadolna została wydana decyzja nr AB.6740.347.2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę w ramach zadania pod nazwą „ Modernizacja stacji ekstrakcji soku- zakup i montaż ekstraktora wieżowego" 

Czytaj więcej...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

asfPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w dniu 30. 07. 2017r została opublikowana nowa DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. W związku z powyższym wprowadzono nowy podział powiatu krasnostawskiego na obszar ochronny, objęty ograniczeniami i zagrożony.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u