Wieczór Patriotyczny w Siennicy Nadolnej

DSC 3272W dniu 11 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Siennicy Nadolnej uroczyście świętowano rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Czytaj więcej...

XIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący                                                                       Krasnystaw, dnia  05.11.2019 r.
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.10.2019                        

        Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  19 listopada  2019 r.  na  godz. 10:00.
     Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw ( pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

Porządek  XIII sesji Rady Gminy Krasnystaw:

Czytaj więcej...

Festiwal „ Smaki Jesieni”

DSC 3231

Stowarzyszenie LGD Krasnystaw Plus wraz z Gminą Żółkiewka i Stowarzyszeniem Ziemi Olchowieckiej po raz dziewiąty zorganizowało dnia 25 października 2019 roku w Poperczynie Festiwal „ Smaki Jesieni”.
W tym roku Gminę Krasnystaw reprezentowały Panie z KGW w Zażółkwi wraz z przewodniczącą Grażyną Atras oraz Sekretarz Gminy Krasnystaw Krzysztof Gałan i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej Dorota Rybczyńska .

Czytaj więcej...

Wizyta delegacji z Gminy Krasnystaw na Ukrainie

DSC 0616

W dniach 23-25 października 2019 r. delegacja z Gminy Krasnystaw na czele z Panią Wójt Edytą Gajowiak-Powroźnik i Przewodniczącym Rady Gminy Panem Krzysztofem Golcem w ramach projektu pn.”Liderzy zmian na rzecz rozwoju społeczności” udała się z rewizytą do Gminy Zimno w Rejonie Włodzimierskim na Ukrainie.

Czytaj więcej...

Informacja KPPSP w Krasnymstawie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym jednocześnie następuje znaczny wzrost zagrozenia pożarowego w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, administracyjnych, handlowych, gospodarczych, magazynowych i innych. Spowodowane jest to eksploatacją, różnego rodzaju urządzeń grzewczych, niekiedy w złym stanie technicznym, jak również niedrożnością przewodów kominowych ...

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie w wydanym postanowieniu z dnia 24.10.2019r. wyraził stanowisko, że realizacja inwestycji przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 11.09.2013r., znak: WOOŚ.4203.1.2013.LP. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa rurociągu naftowego Brody-Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim".

Czytaj więcej...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, że Gmina Krasnystaw zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

DEN 2019 04  14 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Małochwieju Dużym odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie to było wspaniałą okazją do podsumowań, gratulacji i podziękowań.

   W uroczystości uczestniczyli m.in.: Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Golec, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Mirosław Berbeć, Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Anna Rapa.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u