Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję, że z dniem 16 maja 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) wskazujące ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pomoc dla potrzebujących

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą się zgłaszać po paczki żywnościowe. Ich wydawanie odbywa się według nowych zasad, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, a zajmuje się tym Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Czytaj więcej...

Są pieniądze na eko-aktywizację

Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego "Rodzinne gniazdo" w gminie Krasnystaw pozyskało pieniądze na aktywizację lokalnej społeczności i promocję postaw proekologicznych. Środki będą pochodzić z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Lubelskie lokalnie Mikrodotacje FIO 4", a realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym miesiącu.

Czytaj więcej...

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO

wlINFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.

 

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:


 

Stęsknieni za książkami

booksBiblioteki w gminie Krasnystaw wznowiły działalność. Wypożyczać i oddawać książki można zarówno w głównej bibliotece w Siennicy Nadolnej, jak i jej filii w Niemienicach, a w piątek 15 maja dołączy do nich kolejna filia - w Krupem.

Czytaj więcej...

Pomoc dla przedsiębiorców

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Krasnystaw podjęła stosowne uchwały, które mają złagodzić negatywne skutki wprowadzonych obostrzeń dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Krasnystaw.

1. Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami tego podatku.

2. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

Czytaj więcej...

Komunikat

insp wet

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne

herbugkKonsultacje społeczne
„Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027
z perspektywą do roku 2030”

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu pn.”Strategia Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” zarządzone zostały konsultacje społeczne w celu poznania opinii oraz zebrania wniosków i uwag mieszkańców gminy Krasnystaw
w sprawie ww. dokumentu.

Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowych dokumentów z podaniem treści uwagi, propozycji zmian oraz ich uzasadnieniem.

Czytaj więcej...

Lepsze drogi z pierwszego funduszu sołeckiego

drogaGmina Krasnystaw rozpoczęła utwardzanie dróg lokalnych, zgłoszonych do remontów przez mieszkańców, za pieniądze z funduszu sołeckiego. Pierwsze prace zostały wykonane w tym tygodniu w Stężycy Łęczyńskiej i Stężycy Nadwieprzańskiej oraz w Zakręciu. Mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą korzystać z pieniędzy wyodrębnionych w budżecie na fundusz sołecki po raz pierwszy. - Na zebraniach wiejskich, na których zapadały decyzje o rozdysponowaniu pieniędzy sugerowałam, by wykorzystać je na inicjatywy, przynoszące wymierne efekty dla lokalnych społeczności.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO

Zgodnie z art. 1 ld ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256) Starosta Krasnostawski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4. 22-300 Krasnystaw w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035 L i Nr 126036L w miejscowości Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni".

Czytaj więcej...

Przedszkola będą znowu otwarte

  Gmina Krasnystaw otwiera w poniedziałek 11 maja część placówek przedszkolnych. Przygotowane do wznowienia działalności są wszystkie, ale w większości przypadków opiekunowie nie są zainteresowani skorzystaniem z tej propozycji.- Mamy deklaracje rodziców dziewięciorga dzieci z przedszkola w Zespole nr 3 w Krasnymstawie oraz czwórki z punktu przedszkolnego i sześciorga maluchów ze żłobka przy Szkole Podstawowej w Jaślikowie. To właśnie te placówki wznawiają działalność w najbliższy poniedziałek - zapowiada wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik.

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2020
Download Joomla Templates
stat4u stat4u